Informacje dla dłużnika

Stan zadłużenia można ustalić kontaktując się z kancelarią telefonicznie. Wpłat można dokonywać w kasie kancelarii czynnej w godzinach pracy oraz na niżej podany numer rachunku bankowego z powołaniem sygnatury sprawy.

Oświadczenie dłużnika

w trybie art. 801 k.p.c.

 pobierz wniosek - PDF 

 pobierz wniosek - DOC 

Numer konta bankowego

ING Bank Śląski SA O. w Bytomiu
08 1050 1230 1000 0092 3904 9928

Pamiętaj!

w treści przelewu należy wpisać sygnaturę akt komorniczych z odpowiednim oznaczeniem: KM, KMS lub KMP oraz dane dłużnika