Kancelaria Komornicza nr I w Chorzowie

Przyjęte w Kancelarii rozwiązania pozwalają na prowadzenie postępowań w sposób łączący doświadczenie oraz wiedzę z najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi. W celu zapewnienia skuteczności i szybkości prowadzonych postępowań egzekucyjnych kancelaria korzysta z dostępnych udogodnień i systemów informatycznych, wśród których są między innymi:

e-Sąd EPU

W sytuacji uzyskania nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, kancelaria dysponuje możliwością przyjmowania elektronicznych wniosków egzekucyjnych.

ID Kancelarii - E sąd - 2478

KIR OGNIVO

Poprzez nawiązanie współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową, kancelaria ma możliwość sprawdzenia poprzez system OGNIVO, czy dłużnik posiada rachunki bankowe w kilkuset polskich bankach w tym komercyjnych i spółdzielczych. W trakcie prowadzonego postępowania bezpłatnie dokonujemy zapytania do wszystkich banków w ramach posiadanego pakietu, co nie wiąże się z koniecznością uiszczenia zaliczki przez wierzyciela. W przypadku ujawnienia majątku dłużnika w postaci posiadanego rachunku bankowego automatycznie dokonywane jest elektroniczne zajęcie.

E-ZUS

Dzięki aplikacji udostępnionej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przy kierowaniu zapytań w toku postępowania egzekucyjnego, udaje się ograniczyć koszt zapytania, koszt doręczenie korespondencji, tym samym odciążając wierzyciela od konieczności pokrycia zawyżonej zaliczki wstępnej przy wszczęciu postępowania egzekucyjnego.

EKW

System Elektronicznych Ksiąg Wieczystych zapewnia szybki dostęp do Centralnej Ewidencji Ksiąg Wieczystych prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Dzięki temu możliwe jest sprawne ustalenie nieruchomości należących do dłużników a następnie dokonanie skutecznego elektronicznego zajęcia ujawnionej nieruchomości dłużnika.

CEPIK 2.0

System ten umożliwia kancelarii komornika uzyskiwanie informacji dotyczących posiadanego majątku dłużnika w postaci pojazdów mechanicznych stanowiących jego własność lub współwłasność, z których może być prowadzona egzekucja.

CPD MSWiA

Dostęp do systemu Centrum Personalizacji Dokumentów pozwala kancelarii komornika na elektroniczne składanie wniosków o udostępnienie danych ze zbioru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) oraz ogólnokrajowej ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych prowadzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych.

ePUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej umożliwia elektroniczną wymianę danych pomiędzy komornikiem a organami administracji publicznej co znacząco przyspiesza czas postępowanie egzekucyjnego.

Nazwa skrzynki EPUAP:

KRS

Dostęp do systemu KRS-ONLINE umożliwia komornikowi pozyskanie danych o wszystkich podmiotach gospodarczych obejmowanych przez Krajowy Rejestr Sądowy, prowadzonych przez nie działalnościach gospodarczych oraz powiązaniach z innymi podmiotami

CEIDG

Rozszerzony dostęp do informacji zawartych w CEIDG, umożliwia komornikowi pozyskanie informacji o dłużniku takich jak numer PESEL dłużnika czy adresy dłużnika. Komornik posiada dostęp do informacji niedostępnych dla normalnych użytkowników, którzy nie są funkcjonariuszami publicznymi

REGON

Dostęp do informacji udostępnionych przez GUS, umożliwia komornikowi sprawdzenie identyfikatorów dłużnika oraz informacje o prowadzonych firmach lub działalnościach gospodarczych.

Monitor Postępowania Egzekucyjnego

Monitor Postępowania Egzekucyjnego to portal dostępowy dla komorników i wierzycieli w zakresie wymiany informacji o toczących się postępowaniach egzekucyjnych. Jest to bezpieczny system internetowy, który udostępnia informacje o postępowaniach egzekucyjnych zawarte w aplikacji komorniczej. Dzięki temu, że informacje wyświetlane przez MPE pochodzą bezpośrednio od komornika sądowego, są zawsze aktualne i zgodne z jego wiedzą.