O Kancelarii

Przyjęte w Kancelarii rozwiązania pozwalają na prowadzenie postępowań w sposób łączący doświadczenie oraz wiedzę z najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi. W celu zapewnienia skuteczności i szybkości prowadzonych postępowań egzekucyjnych kancelaria korzysta z dostępnych udogodnień i systemów informatycznych, wśród których są między innymi:

EPU

W sytuacji uzyskania nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, kancelaria dysponuje możliwością przyjmowania elektronicznych wniosków egzekucyjnych.

OGNIVO

Poprzez nawiązanie współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową, kancelaria ma możliwość sprawdzenia poprzez system OGNIVO, czy dłużnik posiada rachunki bankowe w kilkuset polskich bankach w tym komercyjnych i spółdzielczych. W trakcie prowadzonego postępowania bezpłatnie dokonujemy zapytania do wszystkich banków w ramach posiadanego pakietu, co nie wiąże się z koniecznością uiszczenia zaliczki przez wierzyciela. W przypadku ujawnienia majątku dłużnika w postaci posiadanego rachunku bankowego automatycznie dokonywane jest elektroniczne zajęcie.

E-ZUS

Dzięki aplikacji udostępnionej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przy kierowaniu zapytań w toku postępowania egzekucyjnego, udaje się ograniczyć koszt zapytania, koszt doręczenie korespondencji, tym samym odciążając wierzyciela od konieczności pokrycia zawyżonej zaliczki wstępnej przy wszczęciu postępowania egzekucyjnego.

EKW

System Elektronicznych Ksiąg Wieczystych zapewnia szybki dostęp do Centralnej Ewidencji Ksiąg Wieczystych prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Dzięki temu możliwe jest sprawne ustalenie nieruchomości należących do dłużników a następnie dokonanie skutecznego elektronicznego zajęcia ujawnionej nieruchomości dłużnika.