Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie Dawid Dzionsko zawiadamia na podstawie art. 953 k.p.c. w związku z art. 955 k.p.c., że w dniu 13.09.2019 r. o godz. 10:00 w sali nr 108 Sądu Rejonowego w Chorzowie odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem "6" znajdującego się w budynku położonym w Chorzowie przy  ul. Rycerskiej 2, dla którego Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi KW o nr: KA1C/00023094/6 znajdującego się w zasobach Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Czytaj więcej: OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ  LICYTACJI  SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO W...