Wzory pism dla wierzyciela

Wniosek 

 o wszczęcie postępowania egzekucyjnego 

 pobierz wniosek - PDF 

 pobierz wniosek - DOC 

Wniosek 

o wszczęcie postępowania o egzekucję alimentów

 pobierz wniosek - PDF 

 pobierz wniosek - DOC 

Wniosek 

o sporządzenie spisu inwentarza

 pobierz wniosek - PDF 

 pobierz wniosek - DOC 

Wniosek 

o wszczęcie postępowania w celu opróżnienia lokalu

 pobierz wniosek - PDF 

 pobierz wniosek - DOC 

Oświadczenie 

o wyborze komornika

 pobierz wniosek - PDF 

 pobierz wniosek - DOC 

 

Wzory pism dla dłużnika

Oświadczenie dłużnika

w trybie art. 801 k.p.c.

 pobierz wniosek - PDF 

 pobierz wniosek - DOC