🏠 ul. Pocztowa 7/6, 41 - 600 Świętochłowice

ING Bank Śląski SA O. w Bytomiu 08 1050 1230 1000 0092 3904 9928

Jak wygląda postępowanie komornicze?

Do postępowania komorniczego dochodzi wtedy, gdy dłużnik oraz wierzyciel nie mogą dojść do porozumienia. W tej sytuacji należy zaangażować osobę trzecią, czyli komornika, do egzekucji długu. Czynności podejmowane przez funkcjonariusza są regulowane przez przepisy prawne. Jak wygląda krok po kroku postępowanie komornicze? Zachęcamy do lektury.

Działania komornicze

Każdy dłużnik jest zobowiązany do terminowego uiszczenia wszystkich swoich należności. Wierzyciele, którzy długo czekają na spłatę długów mają możliwość podjęcia czynności windykacyjnych. Jeżeli natomiast nie przyniosą one rezultatów, sprawa kierowana jest do sądu. 

Dłużnik, który nie spłaca swoich zobowiązań, stroni od odpowiedzialności, a także nie podejmuje rozmów z wierzycielem, musi liczyć się z możliwym postępowaniem sądowym i w konsekwencji z egzekucją długów. Przebieg czynności związanych z postępowaniem komorniczym jest opisywany przez Kodeks postępowania cywilnego. Komornik jest natomiast funkcjonariuszem publicznym, wykonawcą wyroku sądu, nie ma zatem możliwości kwestionowania podejmowanych przez niego czynności. Inicjowaniem postępowania komorniczego może jednak zająć się wyłącznie wierzyciel.

Postępowanie komornicze – krok po kroku

Postępowanie komornicze zostaje wszczęte wtedy, gdy sąd wyda wyrok, który zostanie opatrzony klauzulą wykonalności. Wierzyciel, dysponujący tym dokumentem, udaje się do komornika i wnosi o wszczęcie egzekucji. Funkcjonariusz natomiast informuje dłużnika o rozpoczęciu postępowania.   

Pierwszą czynnością, jaką wykonuje komornik jest ustalenie majątku dłużnika. Działanie to pozwala na ocenę dalszych kroków. Warto pamiętać, że osoba zadłużona ma obowiązek wykazania swojego majątku. Ukrywanie dobytku podlega karze finansowej. W przypadku, gdy dłużnik nie będzie chciał współpracować, komornik rozpocznie samodzielne poszukiwania majątku, co może wiązać się z dodatkowymi kosztami.

Funkcjonariusz może zająć zarówno część wypłaty dłużnika, emerytury, renty, a nawet konto bankowe. Bank ma obowiązek udzielenia informacji, czy osoba zadłużona ma otwarty rachunek w danej instytucji. Niestety, metoda ta ma oczywiście przykre konsekwencje dla osób, będących współwłaścicielami konta dłużnika, ponieważ zajęciu podlegają wszystkie środki, które znajdują się na koncie, niezależnie od tego, komu zostały one przyznane.

Zajęcie nieruchomości

Jeśli poprzednie metody nie sprawdziły się i komornik nie uzyskał zapłaty od dłużnika, kolejnym krokiem postępowania komorniczego jest zajęcie nieruchomości. Funkcjonariusz ma prawo zlicytować różnorodne cenne przedmioty, które znajdują się w danym obiekcie. Warto jednak pamiętać, że jest wiele dóbr materialnych, które nie podlegają możliwości licytacji, należą do nich, między innymi:

  • ubrania osobiste,
  • niezbędne urządzenia domowe,
  • przedmioty, ubrania służące do wykonywania pracy,
  • produkty lecznicze, sprzęt rehabilitacyjny,
  • przedmioty niezbędne do nauki lub praktyk religijnych.

Jeżeli mimo podjętych działań, komornik nadal nie wyegzekwuje należności, może zdecydować się na wystawienie na licytację określonego budynku.

Postępowanie komornicze – umorzenie

Gdy w toku toczącego się postępowania komorniczego nie uda się ujawnić składników majątku dłużnika, następuje jego umorzenie. Po wydaniu takiej decyzji przez sąd komornik nie podejmuje dalszych czynności.

Postępowanie komornicze ma na celu odzyskanie długów wierzyciela poprzez zajęcie mienia lub też majątku dłużnika. Zainicjowaniem egzekucji może zająć się wyłącznie wierzyciel, natomiast dalszych działań podejmuje się komornik. Funkcjonariusz ma między innymi prawo do zajęcia części wynagrodzenia, konta bankowego oraz nieruchomości. Gdy w toku postępowania nie zostaną ujawnione składniki majątku dłużnika, egzekucja jest umarzana.

Opublikuj:

Pozostałe wpisy