Informacje dla dłużnika

Oświadczenie dłużnika

w trybie art. 801 k.p.c.