🏠 ul. Pocztowa 7/6, 41 - 600 Świętochłowice

ING Bank Śląski SA O. w Bytomiu 08 1050 1230 1000 0092 3904 9928

Licytacje Komornicze

Licytacje komornicze to procedura prawna, która umożliwia sprzedaż majątku dłużnika, w celu spłaty jego zobowiązań. Proces ten jest częścią egzekucji komorniczej i odbywa się pod nadzorem komornika sądowego. Licytacje mogą dotyczyć różnych rodzajów majątku, w tym mieszkań, pojazdów, sprzętu czy innych wartościowych przedmiotów.

Obwieszczenie licytacji komorniczej 

Obwieszczenie licytacji komorniczej jest oficjalnym ogłoszeniem o planowanej sprzedaży majątku dłużnika. Zawiera ono szczegółowe informacje o przedmiocie licytacji, a także o warunkach udziału w licytacji. Obwieszczenie to jest publikowane w miejscach publicznych oraz na stronie internetowej komornika, aby zapewnić jak najszerszy dostęp do informacji potencjalnym uczestnikom licytacji.

Szczegółowe informacje zawarte w obwieszczeniu obejmują nie tylko opis przedmiotu licytacji, ale także dokładne dane identyfikujące nieruchomość lub przedmiot, takie jak lokalizacja, powierzchnia, stan techniczny, ewentualne obciążenia oraz wszelkie, inne istotne cechy, które mogą wpłynąć na wartość przedmiotu. W przypadku nieruchomości, obwieszczenie zawiera również informacje o księdze wieczystej, co jest istotne dla oceny stanu prawnego nieruchomości.

Termin i miejsce przeprowadzenia licytacji są dokładnie określone, aby potencjalni uczestnicy mogli się odpowiednio przygotować. Zazwyczaj obwieszczenie podaje również datę i godzinę oględzin przedmiotu licytacji, co jest szczególnie ważne w przypadku nieruchomości, ponieważ pozwala zainteresowanym na dokładne zapoznanie się z obiektem przed złożeniem oferty.

Licytacje komornicze mieszkań

Licytacje komornicze mieszkań to specyficzny rodzaj licytacji, który dotyczy nieruchomości, będących własnością dłużnika. Proces ten rozpoczyna się od wyceny mieszkania przez rzeczoznawcę, a następnie ustalenia ceny wywoławczej, która zazwyczaj wynosi 75% wartości rynkowej nieruchomości. Uczestnicy licytacji mogą składać swoje oferty, a mieszkanie zostaje sprzedane osobie, która zaproponuje najwyższą cenę. Warto zaznaczyć, że licytacja mieszkania może być przeprowadzona tylko wtedy, gdy inne metody egzekucji okazały się nieskuteczne.

Licytacje komornicze są procedurą, która wymaga przestrzegania określonych przepisów prawnych. Uczestnicy muszą zarejestrować się przed rozpoczęciem licytacji i mogą być zobowiązani do wpłacenia wadium, które jest gwarancją poważnego zainteresowania zakupem. Po zakończeniu licytacji i wyłonieniu zwycięzcy, komornik sporządza protokół licytacji, który jest podstawą do dalszych działań prawnych mających na celu przekazanie nieruchomości nowemu właścicielowi.

Licytacja komornicza mieszkania jest często postrzegana jako okazja do zakupu nieruchomości po niższej cenie niż rynkowa. Jednak należy pamiętać, że zakup taki wiąże się z pewnymi ryzykami, takimi jak możliwość istnienia obciążeń hipotecznych czy kwestii prawnych związanych z poprzednimi właścicielami. Potencjalni nabywcy powinni dokładnie zapoznać się z historią nieruchomości i warunkami licytacji przed podjęciem decyzji o uczestnictwie.

Poniżej znajdują się obwieszczenia o aktualncyh terminach licytacji ruchomości oraz nieruchomości.

Licytacja nieruchomości

Licytacja Sprawa KM 356_19

Licytacja Sprawa KM 1630_20

Licytacja Sprawa KM 3265_22

Sekcja FAQ

Obwieszczenie licytacji komorniczej jest oficjalnym dokumentem informującym o planowanej sprzedaży majątku dłużnika. Zawiera ono szczegółowe dane dotyczące przedmiotu licytacji, takie jak opis, lokalizacja, powierzchnia, stan techniczny oraz ewentualne obciążenia. Dla nieruchomości podaje również informacje o księdze wieczystej, co jest kluczowe dla oceny stanu prawnego. Dokument określa termin i miejsce licytacji, a także datę i godzinę możliwości oględzin przedmiotu. Obwieszczenie publikowane jest w miejscach publicznych i na stronie internetowej komornika, aby zapewnić szeroki dostęp do informacji dla potencjalnych uczestników licytacji.

Warunki udziału w licytacji komorniczej mieszkań obejmują konieczność rejestracji przed rozpoczęciem licytacji oraz możliwe, wymagane wpłacenia wadium, które jest gwarancją poważnego zainteresowania zakupem. Wadium to określona kwota pieniężna, która musi być zdeponowana przez uczestnika przed licytacją. Cena wywoławcza mieszkania zazwyczaj wynosi 75% jego wartości rynkowej, a uczestnicy składają swoje oferty w trakcie licytacji. Osoba, która zaproponuje najwyższą cenę, zostaje zwycięzcą licytacji. Należy pamiętać, że proces licytacji komorniczej jest ściśle regulowany przepisami prawa, dlatego uczestnicy muszą dokładnie zapoznać się z obowiązującymi zasadami i procedurami.

Zakup nieruchomości na licytacji komorniczej wiąże się z pewnymi ryzykami. Jednym z nich jest możliwość istnienia obciążeń hipotecznych lub innych praw rzeczowych, które mogą wpłynąć na wartość nieruchomości i jej użytkowanie. Ponadto, nabywca może napotkać trudności związane z ewentualnymi roszczeniami poprzednich właścicieli lub lokatorów. Ważne jest również świadomość, że informacje o stanie technicznym nieruchomości mogą być ograniczone, co utrudnia pełną ocenę jej wartości i stanu. Kupujący powinien dokładnie zapoznać się z historią nieruchomości, warunkami licytacji oraz wszelkimi dostępnymi dokumentami, aby zminimalizować ryzyko nieprzewidzianych problemów prawnych i finansowych.