Komornik sądowy w Świętochłowicach

Komornik sądowy wykonuje wszelkie czynności egzekucyjne według przepisów zawartych w Kodeksie postępowania cywilnego oraz w ustawie o komornikach sądowych. Prowadzę kancelarię komorniczą w Świętochłowicach, działam jako komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie. Zarówno do wierzycieli, jak i dłużników podchodzę indywidualnie, dzięki czemu mogę szybko i rzetelnie rozpoznać daną sprawę i przedsięwziąć odpowiednie kroki, dążące do zrealizowania danego wniosku w określonym zakresie. Do pracy podchodzę niezwykle profesjonalnie i fachowo. Dzięki zdobytemu na przestrzeni lat doświadczeniu zawodowemu posiadam umiejętności stosowania prawa. Starannie i szybko podejmuję konieczne czynności, które przyspieszą rozwiązanie danej sprawy. Sprawnie ustalam także majątek dłużnika, tym samym staram się wyegzekwować należność.

Dłużnik i wierzyciel

Dłużnikami nazywa się osoby, przeciwko których jest prowadzone postępowania egzekucyjne. Obowiązkiem tych osób jest spełnienie świadczeń pieniężnych lub też niepieniężnych na rzecz wierzycieli. Warto zdawać sobie sprawę, że dłużnik ponosi koszty egzekucji, dlatego tak istotne jest, aby skontaktował się on z moją kancelarią jak najszybciej. Wierzycielami są osoby, dla których prowadzi się daną egzekucję komorniczą. Osoby te podejmują decyzję, czy komornik ma zająć się sprawą przeciwko danemu dłużnikowi. Wierzyciel musi sporządzić odpowiedni wniosek oraz dołączyć oryginał tytułu wykonawczego wydanego przez Sąd. Zapraszam do kontaktu.

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 – 15:30

Wtorek : 7:30 – 16:00

Środa: 7:30 – 15:30

Czwartek: 7:30- 15:30

Piątek – nieczynne

Godziny przyjęć interesantów

Wtorek: 9:00 – 12:00

Czwartek: 12:00- 15:00

Konto Bankowe

ING Bank Śląski SA O. w Bytomiu

08 1050 1230 1000 0092 3904 9928

Adres Kancelarii

ul. Pocztowa 7/6

41-600 Świętochłowice

tel: +48 323076172
mail: chorzow.dzionsko@komornik.pl

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie

Zawiadomienie Komornika Sądowego Dawida Dzionsko

zgodnie z treścią art. 10 ust. 4 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22.03.2018 r. - I półrocze 2022
Komornik Sądowy Dawid Dzionsko informuje, iż wobec braku zaległości w prowadzeniu przez niego egzekucji przekraczających sześć miesięcy (art. 10 ust. 4 ustawy o komornikach sądowych) uprawniony jest do prowadzenia postępowań egzekucyjnych na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika.

Wykaz miast z Apelacji Katowickiej, dot. możliwości przyjmowania spraw egzekucyjnych przez Kancelarię Komornika Dawida Dzionsko

ADRES KANCELARII

Adres Kancelarii Komornika Sądowego Dawida Dzionsko:
  41-600 Świętochłowice
  ul. Pocztowa 7/6