🏠 ul. Pocztowa 7/6, 41 - 600 Świętochłowice

ING Bank Śląski SA O. w Bytomiu 08 1050 1230 1000 0092 3904 9928

Sporządzanie protokołu stanu faktycznego

Protokół stanu faktycznego jest ważnym dokumentem w procesie komorniczym, który jest sporządzany w celu zarejestrowania szczegółów konkretnego stanu rzeczy. Pozwala na utrzymanie przejrzystości i dokładności postępowania oraz stanowi dowód na przeprowadzenie działań przez komornika.

Protokół ten może być sporządzany w różnych momentach postępowania egzekucyjnego, na przykład podczas przeprowadzania czynności w terenie, zabezpieczania majątku dłużnika czy przeprowadzania licytacji. W przypadku sporządzenia takiego dokumentu, ważne jest, aby był on rzetelny, dokładny i obiektywny. 

Komornik jest zobowiązany do zapisywania w protokole wszystkich ważnych szczegółów, które mogą mieć wpływ na przebieg postępowania. To mogą być na przykład: daty, miejsce czynności, nazwiska osób obecnych, opis stanu faktycznego (na przykład stanu mienia), przebieg czynności, czy wszelkie zdarzenia mające wpływ na przebieg czynności.

Zanim komornik sporządzi protokół, dokładnie analizuje i ocenia sytuację. Musi uwzględnić wszelkie drobne szczegóły, które mogą mieć wpływ na konsekwencje prawne. W przypadku sporządzenia np. protokołu dotyczącego stanu mienia, dokładnie określa stan rzeczy, ich wartość, ilość oraz wszelkie uszkodzenia czy braki.

Następnie, protokół zostaje podpisany przez komornika i osoby, które uczestniczyły w czynnościach, których protokół dotyczy. Jeżeli ktokolwiek odmówi podpisu, komornik powinien również odnotować ten fakt.

Sporządzanie protokołu stanu faktycznego jest więc kluczowe dla zapewnienia prawidłowego, uczciwego i przejrzystego postępowania egzekucyjnego. Dzięki niemu każdy, kto jest zaangażowany w proces, może zrozumieć, co się wydarzyło i na jakich podstawach komornik podjął konkretne decyzje.

W ramach świadczonych przeze mnie usług zajmuję się sporządzaniem protokołu stanu faktycznego. Zachęcam do kontaktu, w celu nawiązania współpracy.

Niniejsza strona nie stanowi reklamy działalności kancelarii. Służy jedynie celom informacyjnym.