🏠 ul. Pocztowa 7/6, 41 - 600 Świętochłowice

ING Bank Śląski SA O. w Bytomiu 08 1050 1230 1000 0092 3904 9928

Temida - bogini sprawiedliwości

Komornik Sądowy
Dawid Dzionsko

Komornik Sądowy Dawid Dzionsko przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie

Godziny otwarcia

Poniedziałek, Środa, Czwartek: 07:30 - 15:30
Wtorek: 07:30 - 16:00
Piątek: Nieczynne

Konto Bankowe

Wpłat można dokonywać bezpośrednio w kancelarii lub na rachunek bankowy
ING Bank Śląski SA O. w Bytomiu
08 1050 1230 1000 0092 3904 9928

Godziny przyjęć interesantów

Wtorek: 09:00 - 12:00
Czwartek: 12:00 - 15:00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie

Kancelaria Komornicza Numer I w Świętochłowicach

Komornik sądowy wykonuje wszelkie czynności egzekucyjne według przepisów zawartych w Kodeksie postępowania cywilnego oraz w ustawie o komornikach sądowych. Prowadzę kancelarię komorniczą w Świętochłowicach, działam jako komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie. Zarówno do wierzycieli, jak i dłużników podchodzę indywidualnie, dzięki czemu mogę szybko i rzetelnie rozpoznać daną sprawę i przedsięwziąć odpowiednie kroki, dążące do zrealizowania danego wniosku w określonym zakresie. 

Kancelaria komornicza Chorzów

Do pracy podchodzę niezwykle profesjonalnie i fachowo. Dzięki zdobytemu na przestrzeni lat doświadczeniu zawodowemu posiadam umiejętności stosowania prawa. Starannie i szybko podejmuję konieczne czynności, które przyspieszą rozwiązanie danej sprawy. Sprawnie ustalam także majątek dłużnika, tym samym staram się wyegzekwować należność.

Temida - Bogini Sprawiedliwości - Dawid Dzionsko Komornik
Jak działa kancelaria?

Współpraca

Postępowanie egzekucyjne to współpraca wierzyciela z komornikiem. Wspólne działania pomogą wyegzekwować Twoją należność

Zaufanie

Czujemy się odpowiedzialni za Twoje sprawy. Każde postępowanie jest tak samo ważne. Wierzymy w rzetelność działania oraz wzajemne zaufanie to główne czynniki do wspólnego sukcesu.

Transparentność

Dostęp do akt online, możliwość bezpośredniego kontaktu. Działamy dla Ciebie.

Zawiadomienie Komornika Sądowego Dawida Dzionsko

zgodnie z treścią art. 10 ust. 4 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22.03.2018 r. – I półrocze 2022

Komornik Sądowy Dawid Dzionsko informuje, iż wobec braku zaległości w prowadzeniu przez niego egzekucji przekraczających sześć miesięcy (art. 10 ust. 4 ustawy o komornikach sądowych) uprawniony jest do prowadzenia postępowań egzekucyjnych na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika.

Wykaz miast z Apelacji Katowickiej, dot. możliwości przyjmowania spraw egzekucyjnych przez Kancelarię Komornika Dawida Dzionsko