🏠 ul. Pocztowa 7/6, 41 - 600 Świętochłowice

ING Bank Śląski SA O. w Bytomiu 08 1050 1230 1000 0092 3904 9928

Kto może zostać komornikiem sądowym?

Aby zostać komornikiem sądowym, trzeba spełnić ściśle określone warunki. Nie każdy może wykonywać ten zawód. Ponadto, należy mieć również odpowiednie predyspozycje psychiczne, gdyż jest to pod pewnymi względami niełatwa praca. Kto zatem może zostać komornikiem sądowym? Jakie warunki trzeba spełnić, aby pracować w tym zawodzie? 

Komornik sądowy – na czym polega ten zawód?

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym, który działa przy sądzie rejonowym. Do jego zadań należy wykonywanie przymusowych egzekucji sądowych, przygotowanie protokołu stanu faktycznego oraz spisywanie inwentarza przed rozpoczęciem procesu sądowego. Ponadto, komornik zabezpiecza również roszczenia i wykonuje postanowienia sądowe. Zajmuje się także doręczeniem zawiadomień sądowych i różnych, innych dokumentacji. Poszukuje też majątku dłużnika, który może pokryć zobowiązania wobec wierzyciela.

Działalność komorników jest niezawisła, regulują ją przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

Kto może zostać komornikiem sądowym?

Komornikiem może zostać osoba, która ukończyła studia wyższe, prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskała tytuł magistra prawa lub ukończyła zagraniczne studia prawnicze uznane w Polsce. Ponadto, musi być to osoba, która ma obywatelstwo polskie, a także skończone 26 lat oraz pełną zdolność do czynności prawnych. Co więcej, kandydat na to stanowisko musi mieć również nieposzlakowaną opinię, nie może być też karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, ani być podejrzany o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego. 

Jak zostać komornikiem sądowym?

Aby zostać komornikiem, należy ukończyć wspomniane wyżej studia prawnicze. Następnym krokiem jest odbycie aplikacji komorniczej i zdanie egzaminu komorniczego. Kolejnym krokiem jest przepracowanie dwóch lat w charakterze asesora komorniczego. Można jednak w sposób alternatywny uzyskać możliwość do wykonywania tego zawodu. Od wymagań tych są zwolnieni sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni, notariusze, a także osoby, które ukończyły aplikację z wyżej wymienionych zawodów. Co więcej, zwolnione są również osoby, mające stopień naukowy doktora nauk prawnych.

Jaki musi być komornik?

Niebagatelne znaczenie w zawodzie komornika mają również predyspozycje do wykonywania tej pracy. Nie da się ukryć, że jest to zawód dosyć trudny i nawet osoby, które mają dużą wiedzę z zakresu prawa, a także świetnie poradzą sobie na egzaminie i aplikacji, mogą nie sprawdzić się na tym stanowisku. Trzeba być naprawdę osobą silną psychicznie, opanowaną, zachowywać spokój w każdej sytuacji. Jak wiadomo, dłużnicy reagują w bardzo różny sposób na obecność komornika, niekiedy nawet agresywnie, dlatego osoba ta musi być przygotowana na takie sytuacje. 

Mimo że empatia jest naprawdę ważna, nie należy poddawać się zbytnio emocjom i wchodzić w różnorodne, niepotrzebne dyskusje. Choć niektóre historie mogą rzeczywiście poruszać, komornik musi zdawać sobie sprawę z tego, że ma do wykonania pewne obowiązki, zgodnie ze swoimi uprawnieniami.

Komornikiem sądowym może zostać osoba, która spełnia ściśle określone warunki. Przede wszystkim należy ukończyć studia prawnicze, także odbyć aplikację i przepracować 2 lata na stanowisku asesora komorniczego. Ponadto, musi być to osoba, która ukończyła 26 lat, ma nieposzlakowaną opinię oraz jest niekarana. Warto zdawać sobie sprawę z tego również, że kandydat na komornika musi mieć mocną psychikę, nie poddawać się manipulacjom, a także emocjom.

Opublikuj:

Pozostałe wpisy